👈رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:👉

🔷 آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد برگزار نمی شود ومدارس مذکور با روش های جایگزین  مانند مصاحبه دانش آموزان را پذیرش می کنند.