?توانایی صحیح گرفتن قلم در کودکان رو به فراموشی است?

? کارشناسان هشدار دادند که با پیشرفت و گسترش روزافزون فناوری نمایشگرهای لمسی، توانایی نوشتن با خودکار و حتی در دست گرفتن صحیح آن در کودکان رو به فراموشی است.

? طبق آخرین تحقیقات محققان انگلیسی مشخص شد که بعضی از کودکان حتی برای نگه‌داشتن مداد در دست با مشکل مواجه می‌شوند.

? محققان معتقدند که برای کار با نمایشگرهای دیجیتال موجود در تلفن‌های همراه ماهیچه‌های متفاوتی در دست نیاز هستند، بنابراین کودکانی که در سنین پایین به جای کار با قلم از گوشی استفاده می‌کنند در سنین مدرسه نمی‌‌توانند به درستی قلم یا خودکار را در دست بگیرند.

? محققان بر این باورند که گرفتن صحیح خودکار در دست با سابقه کودک در نوشتن قبل از سنین مدرسه ارتباط مستقیمی دارد. در واقع نوشتن صحیح حروف و کلمات تابع مستقیمی از تجربیات دوران کودکی است./ایسنا