فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود المپیادهای علوم ، ریاضی و ادبیات پایه نهم

دانلود 45 عدد سوال المپیاد علوم و ریاضی  وادبیات پایه  نهم متوسطه دوره اول

ریال60,000

دانلود المپیادهای علوم ، ریاضی و ادبیات پایه هشتم

دانلود131عدد سوال المپیاد علوم و ریاضی  وادبیات پایه هشتم متوسطه دوره اول

ریال100,000

دانلود المپیادهای علوم ، ریاضی و ادبیات پایه هفتم

دانلود 138عدد سوال المپیاد علوم و ریاضی  وادبیات پایه  هفتم متوسطه دوره اول

ریال100,000