فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود کلیه سوالات المپیاد زیست

دانلود سوالات المپیاد زیست(19 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد شیمی مرحله اول

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله اول شیمی(23 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد نجوم مرحله اول

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله اول نجوم (10نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد ریاضی مرحله اول

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله اول ریاضی(25 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد ادبی

دانلود سوالات المپیاد ادبی (9 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد کامپیوتر مرحله اول

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله اول کامپیوتر(23 نمونه سوال)

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات المپیاد فیزیک مرحله اول

دانلود سوالات کلیه دوره های المپیاد مرحله اول فیزیک(29 نمونه سوال)

ریال50,000