فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته انسانی

15 نمونه سوال تاریخ

17 نمونه سوال جامعه شناسی

19نمونه سوال جغرافی

8نمونه سوال ریاضی و آمار

12 نمونه سوال عربی

8نمونه سوال علوم  و فنون

16 نمونه سوال فلسفه

دانلود 95نمونه سوال  امتحان نهایی طراحی جدید سال 1398

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید
 

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول عربی و زبان قرآن2 پایه یازدهم

دانلود 28 عدد سوال نوبت اول عربی زبان قرآن2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول دین و زندگی2 پایه یازدهم

دانلود 36عدد سوال نوبت اول دین و زندگی2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول هندسه پایه دهم

دانلود 67 عدد سوال نوبت اول هندسه پایه دهم

ریال50,000

نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته تجربی


2نمونه سوال دین و زندگی

3نمونه سوال ریاضی 3

14 نمونه سوال زیست شناسی

9 نمونه سوال شیمی

4نمونه سوال فیزیک

2 نمونه سوال هویت اجتماعی

دانلود 40 نمونه سوال  امتحان نهایی طراحی جدید سال 1398

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زبان 2 پایه یازدهم

دانلود 60 عدد سوال نوبت اول زبان2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زیست پایه دهم

دانلود 138عدد سوال نوبت اول زیست پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فیزک پایه دهم

دانلود 140 عدد سوال نوبت اول فیزیک (ریاضی و تجربی) پایه دهم

ریال50,000

نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته ریاضی

دانلود 7 نمونه سوال حسابان
2نمونه سوال دین و زندگی

7نمونه سوال ریاضی 3

6 نمونه سوال گسسته

2 نمونه سوال شیمی

5نمونه سوال فیزیک

6 نمونه سوال هندسه

2 نمونه سوال هویت اجتماعی

دانلود 40 نمونه سوال  امتحان نهایی طراحی جدید سال 1398

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زیست 2 پایه یازدهم

دانلود 40 عدد سوال نوبت اول زیست2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم

دانلود 23 عدد سوال نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فارسی و نگارش پایه دهم

دانلود 70 عدد سوال نوبت اول  فارسی و نگارش  پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فیزیک2 رشته تجربی پایه یازدهم

دانلود 40عدد سوال نوبت اول فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهم

 

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول شیمی پایه یازدهم

دانلود 45 عدد سوال نوبت اول شیمی2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول شیمی پایه دهم

دانلود 145عدد سوال نوبت اول شیمی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول دینی پایه دهم

دانلود 85 عدد سوال نوبت اول دینی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول هندسه 2 پایه یازدهم

دانلود 38 عدد سوال نوبت اول  هندسه2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول حسابان 1رشته ریاضی پایه یازدهم

دانلود 60 عدد سوال نوبت اول حسابان1 رشته ریاضی  پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول ریاضی پایه دهم

دانلود 162 عدد سوال نوبت اول ریاضی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول عربی پایه دهم

دانلود 33عدد سوال نوبت اول عربی پایه دهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فارسی 2 پایه یازدهم

دانلود 17 عدد سوال نوبت اول  فارسی 2پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول ریاضی2 رشته تجربی پایه یازدهم

دانلود 60 عدد سوال نوبت اول ریاضی 2 رشته تجربی پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول جغرافی پایه دهم

دانلود 18عدد سوال نوبت اول جغرافی پایه دهم

ریال50,000