فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته انسانی

15 نمونه سوال تاریخ

17 نمونه سوال جامعه شناسی

19نمونه سوال جغرافی

8نمونه سوال ریاضی و آمار

12 نمونه سوال عربی

8نمونه سوال علوم  و فنون

16 نمونه سوال فلسفه

دانلود 95نمونه سوال  امتحان نهایی طراحی جدید سال 1398

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید
 

ریال50,000

نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته تجربی


2نمونه سوال دین و زندگی

3نمونه سوال ریاضی 3

14 نمونه سوال زیست شناسی

9 نمونه سوال شیمی

4نمونه سوال فیزیک

2 نمونه سوال هویت اجتماعی

دانلود 40 نمونه سوال  امتحان نهایی طراحی جدید سال 1398

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000

نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته ریاضی

دانلود 7 نمونه سوال حسابان
2نمونه سوال دین و زندگی

7نمونه سوال ریاضی 3

6 نمونه سوال گسسته

2 نمونه سوال شیمی

5نمونه سوال فیزیک

6 نمونه سوال هندسه

2 نمونه سوال هویت اجتماعی

دانلود 40 نمونه سوال  امتحان نهایی طراحی جدید سال 1398

به دلیل مشکل درگاه پرداخت جهت دریافت نمونه سوالات  با شماره
09336500772
در واتس آپ و اینستا گرام ارتباط برقرار نمایید

ریال50,000