فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فیزیک2 رشته تجربی پایه یازدهم

دانلود 40عدد سوال نوبت اول فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهم

 

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول عربی و زبان قرآن2 پایه یازدهم

دانلود 28 عدد سوال نوبت اول عربی زبان قرآن2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول شیمی پایه یازدهم

دانلود 45 عدد سوال نوبت اول شیمی2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول ریاضی2 رشته تجربی پایه یازدهم

دانلود 60 عدد سوال نوبت اول ریاضی 2 رشته تجربی پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول هندسه 2 پایه یازدهم

دانلود 38 عدد سوال نوبت اول  هندسه2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زبان 2 پایه یازدهم

دانلود 60 عدد سوال نوبت اول زبان2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول حسابان 1رشته ریاضی پایه یازدهم

دانلود 60 عدد سوال نوبت اول حسابان1 رشته ریاضی  پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول دین و زندگی2 پایه یازدهم

دانلود 36عدد سوال نوبت اول دین و زندگی2 پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول فارسی 2 پایه یازدهم

دانلود 17 عدد سوال نوبت اول  فارسی 2پایه یازدهم

ریال50,000

دانلود کلیه سوالات نوبت اول زیست 2 پایه یازدهم

دانلود 40 عدد سوال نوبت اول زیست2 پایه یازدهم

ریال50,000