فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود کلیه سوالات کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی رشته تجربی سال 95-1394

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

سال 95-1394

رشته تجربی

ریال120,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایشی جامع کانون فرهنگی رشته تجربی سال 95-1390

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

کلیه ازمون های جامع 95-91

رشته تجربی

ریال80,000

دانلود کلیه سوالات کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی رشته ریاضی سال 93-1392

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

سال 93-1392

رشته ریاضی و فیزیک

ریال120,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش کانون فرهنگی رشته ریاضی سال 91-1390

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

سال 91-1390

رشته ریاضی و فیزیک

ریال120,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش کانون فرهنگی رشته ریاضی سال 95-1394

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

سال 95-1394

رشته ریاضی و فیزیک

ریال120,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایشی جامع کانون فرهنگی رشته ریاضی سال 95-1390

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

کلیه ازمون های جامع 95-90

رشته ریاضی و فیزیک

ریال80,000

دانلود کلیه کنکور های آزمایش کانون فرهنگی رشته ریاضی سال 92-1391

دانلود دفترچه سوالات بهمراه پاسخنامه کنکورهای آزمایشی کانون فرهنگی آموزش

سال 92-1391

رشته ریاضی و فیزیک

ریال120,000