فیس بوک     اینستاگرام    تلگرام

کالایی در سبد نیست

logo soalyar

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دانشگاه آزاد رشته تجربی

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 2 سال کنکور دانشگاه آزاد رشته تجربی پزشکی و علوم پایه همراه با پاسخ(1391-1390)

ریال20,000

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری خارج کشور رشته تجربی

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 12 سال کنکور سراسری رشته تحربی خارج کشور همراه با پاسخ(1385-1397)

ریال20,000

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری داخل کشور رشته تجربی

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 12 سال کنکور سراسری رشته تجربی داخل کشور همراه با پاسخ(1381-1395)

ریال20,000

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دانشگاه آزاد رشته ریاضی و فیزیک

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 9 سال کنکور دانشگاه آزاد رشته ریاضی وفیزیک صبح و عصر همراه با پاسخ(1391-1383)

ریال20,000

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری خارج کشور رشته ریاضی و فیزیک

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 12 سال کنکور سراسری رشته ریاضی و فیزیک خارج کشور همراه با پاسخ(1386-1397)

ریال20,000

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری داخل کشور رشته ریاضی و فیزیک

دانلود دفترچه عمومی و اختصاصی 10 سال کنکور سراسری  داخل کشور همراه با پاسخ(1384-1395)

ریال20,000